Upravit stránku

Veškeré platby hraďte ve prospěch účtu pro vymožená plnění č. 3237698359/0800 vedený u České spořitelny a. s. Jako variabilní symbol uveďte zn. Vaší exekuce bez předčíslí a bez lomítka a kalendářní rok v celém tvaru, tedy např. u zn. 211 EX 32/10 je variabilní symbol 322010. Pro zahraniční platby platí IBAN CZ47 0800 0000 0032 3769 8359, BIC (SWIFT) GIBACZPX.

Variabilní symboly zůstávají stejné u exekucí zahájených u soudního exekutora JUDr. Navrátila (změna předčíslí z 052 na 211 se ve variabilním symbolu nepromítá).

Nahoru