Upravit stránku

Exekutorský úřad Pardubice – Mgr. Petr Pelikán

Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu Pardubice soudního exekutora Mgr. Petra Pelikána. Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán byl jmenován soudním exekutorem k 1. 7. 2017 do uvolněného Exekutorského úřadu po JUDr. Ladislavu Navrátilovi.

Exekutorský úřad vyvíjí svou činnost stanovenou zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Hlavní činností úřadu je nucený výkon exekučních titulů. Realizujeme všechny způsoby provedení exekuce.

Exekutorský úřad provádí i další činnost dle exekučního úřadu – sepisujeme exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, provádíme dražby na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí, sepisujeme a doručujeme výhrady práva dovolání se neúčinnosti právního jednání.

Aktuálně

Změna úředních hodin

Ve středu 20. 10. 2021 jsou z technických důvodů úřední hodiny pro osobní návštěvu (pokladnu) i pro telefonní linky pouze do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Zrušení odpoledních úředních hodin ve středu dne 13. 10. 2021

Ve středu 13. 10. 2021 jsou z technických důvodů zrušeny odpolední úřední hodiny (jak pro telefonický styk, tak pro pokladnu). Děkujeme za pochopení.

Nahoru