Upravit stránku

Exekutorský úřad Pardubice – Mgr. Petr Pelikán

Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu Pardubice soudního exekutora Mgr. Petra Pelikána. Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán byl jmenován soudním exekutorem k 1. 7. 2017 do uvolněného Exekutorského úřadu po JUDr. Ladislavu Navrátilovi.

Exekutorský úřad vyvíjí svou činnost stanovenou zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Hlavní činností úřadu je nucený výkon exekučních titulů. Realizujeme všechny způsoby provedení exekuce.

Exekutorský úřad provádí i další činnost dle exekučního úřadu – sepisujeme exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, provádíme dražby na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí, sepisujeme a doručujeme výhrady práva dovolání se neúčinnosti právního jednání.

Aktuálně

Zrušení úředních hodin dne 18. 2. 2021

Dne 18. 2. 2021 jsou z organizačních důvodů zrušeny úřední hodiny (týká se i pokladních hodin a hodin pro telefonický styk).

Informace o provozu úřadu ke konci roku

Omezení úředních hodin úřadu na přelomu roku:

23. 12.  zavřeno

28. 12.  9-11 hod.

29. 12.  9-11 hod.

30. 12.  zavřeno

31. 12.  zavřeno

Od 4. 1. 2021 platí standardní

...

Nahoru