Upravit stránku

Exekutorský úřad Pardubice – Mgr. Petr Pelikán

Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu Pardubice soudního exekutora Mgr. Petra Pelikána. Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán byl jmenován soudním exekutorem k 1. 7. 2017 do uvolněného Exekutorského úřadu po JUDr. Ladislavu Navrátilovi. Mgr. Petr Pelikán pracoval pro Exekutorský úřad JUDr. Navrátila od roku 2005, kontinuita Vašich případů je tak zachována.

Exekutorský úřad vyvíjí svou činnost stanovenou zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Hlavní činností úřadu je nucený výkon exekučních titulů. Realizujeme všechny způsoby provedení exekuce.

Exekutorský úřad provádí i další činnost dle exekučního úřadu – sepisujeme exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, provádíme dražby na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí, sepisujeme a doručujeme výhrady práva dovolání se neúčinnosti právního jednání.

Co se děje v oboru

Dražba rodinného domu v Moravské Třebové

Dne 6.12.2017 proběhne od 10:00 hod. elektronické dražební jednání 1/2 rodinného domu v Moravské Třebové. Druhá polovina rodinného domu bude dražena v rámci dobrovolného...

Nahoru